מחזור מים

מחזור מי שופכין לשימוש חקלאי

בעזרת שיטות מתקדמות וחדשות למחזור ניתן לייצר מקור מים משמעותי המתאים להשקיית גידולים חקלאיים. בעזרת מחזור מן הסוג הזה אפשר לחסוך בעלויות מים, לשפר את היעילות של המשק, ולתרום לסביבה נקייה ובריאה יותר.

השימוש החקלאי במחזור מי שופכין אינו המצאה ישראלית, וניתן למצוא אותו בכל רחבי העולם. יתרה על כך, כיום מהווים תהליכי המחזור חלק בלתי נפרד ממערכת השיקולים של תעשיות וענפי תעשייה בולטים ביותר במשק.

למחזר מים ולהשתמש בהם מחדש
המערכת המשמשת למחזור של מי שופכין

על מנת ליהנות מהיתרונות הרבים של מחזור מי שופכין לשימוש חקלאי יש למנוע קודם כל את כניסתם של שפכים בלתי מתאימים אל תוך מערכת הטיהור. מטרה זו מושגת באמצעות ציוד מתקדם והעלאת המודעות בקרב המשתמשים. השפכים הבלתי מתאימים מתאפיינים במליחות גבוהה, אשר פוגעת בגידולים החקלאיים.

במקביל, המדינה פועלת לצורך בחינה מחדש של צריכת המים הנדרשת עבור כל גידול. ישראל נחשבת ענייה במקורות מים, ולכן ישנם גידולים חקלאיים אשר אינם מתאימים לכמות משאבי הטבע העומדת לרשות החקלאים.

מחזור מי שופכין הוא חלק חשוב בפעילות לסביבה נקיה וירוקה, וגורם משמעותי בתהליך מחזור המים במשק הישראלי. באופן כללי, האחריות על סילוק השפכים נמצאת בידי הרשויות המוניציפאליות אשר דואגות לאיגום הביוב, ולהזרמתו אל מכון הטיפול האיזורי. יחד עם זאת, למרבית הרשויות אין מערכות סילוק שפכים, ולכן המשימה עוברת לידיים של חברות פרטיות.

תקנות משרד הבריאות

חשוב לזכור כי לא כל סוגי השפכים המטוהרים מתאימים לכל הגידולים החקלאיים. אדם המעוניין לנהל מערכת מחזור מי שופכין צריך להכיר את ההגבלות והתקנות המוגדרות על ידי משרד הבריאות. תקנות אלו מפרטות אילו מים מטהורים מתאימים לגידולים מסוימים, ומהן שיטות ההשקיה הנחוצות. בין היתר, אלו הגורמים המרכזיים בהם מתחשבות התקנות:
א. מטרת ההשקיה – יש הבדל בין מחזור לצורך השקיה בהמטרה לבין מחזור לצורך השקיה תת קרקעית.

ב. סוג הפרי והקליפה – פירות הנאכלים עם הקליפה דורשים מערכת מחזור שונה מאשר פירות הנאכלים בלעדיה.

ג. רחיצת הפרי – משרד הבריאות בוחן האם רחיצת הפרי בבית מספיקה לצורך הסרת שאריות העלולות להימצא במי שפכים מטוהרים. במידה והתשובה חיובית, ניתן לנצל את מערכות המחזור הקיימות, ולחסוך כמויות עצומות של מים עבור המשק הישראלי.

ד. איזור השימוש – יש לוודא כי חלק מהמים המטוהרים לא יחלחלו אל תוך האקוויפר ויזהמו אותו, ולכן התקנות בוחנות את איזור השימוש במערכת המחזור.

השקיה של יבולים ומערכות חקלאיות שלמות במים מטוהרים העומדים באיכות הנדרשת אינה פוגעת ברמתם. מי הביוב המטוהרים ממשיכים להשקות פרדסים ושטחים עצומים, מה שהופך את המגמה הירוקה לפקטור משמעותי בתחום החקלאות. סביר להניח כי גם בעתיד נזכה לראות מגמות מן הסוג הזה, וזאת מבלי לוותר על איכות הגידולים המגיעים אלינו.

בחסות אתר א.א. המבצעים – טיהור שפכים

תגיות:

אודות admin