מהו מכון טיהור שפכים?

טיהור שפכים בישראל מבוצע באמצעות מכון מיוחד או בריכות חמצון. הטיהור הוא שמו של תהליך אשר בו מוצאים חומרים מזהמים מתוך מי ביוב. המטרה של הטיהור היא למנוע זיהום פיזיקלי, כימיקלי וביולוגי, וכמובן לייצר סביבה בטוחה משפכים. מלבד פסולת נוזלים משמשים המכונים ובריכות החמצון גם לצורך טיהור פסולת מוצקה. יחד עם זאת, יש הבדלים יחסית גדולים בין אופי הפעילות של כל שיטת טיהור, ולכן כדאי להכיר אותם.

מכון טיהור שפכים מנקז לתוכו את כל השפכים באמצעות ביוב. הוא מטהר אותם, ומאפשר השבה של מי שפכים אל תוך מערכת הביוב, כאשר הם נטולים פסולת נוזלית או מוצקה. במים המטוהרים ניתן להשתמש לצרכי חקלאות או לעידוד הזרימה בנחלים טבעיים.

הבדלים בין מכון טיהור אינטנסיבי למכון טיהור אקסטנסיבי

קייימים שני סוגים של מכוני טיהור:

1. מכון טיהור אינטנסיבי – זהו מכון אשר בו מבצע טיפול בשפכים בשלושה שלבים עיקריים. בשלב הראשון ישנו טיפול מכני הכולל סינון גס של השפכים, שיקוע חלקיקים כבדים, ושיקוע ראשוני כולל הרחקת מוצקים וחומר אורגני. בשלב השני הטיפול הוא ביולוגי, ובו מתבצע תהליך של פירוק החומר האורגני בשפכים. השלב השלישי נקרא טיפול שלישוני ובו מעלים את איכות הקולחים. לאחר השלב הזה ניתן להשתמש בקולחים להשקיה בלתי מוגבלת מבלי חשש לבריאות הציבור או זיהום האקוויפר.

מכוני טיהור אינטנסיביים פועלים על בסיס שיטת הבוצה המשופעלת. בזמן פעילות המכון מוזרם אוויר בכמויות גדולות אל אגני אוורור, בהם מתפתחת אוכלוסיית חיידקים פעילה. תרכובות אורגניות וחנקניות בתוך השפכים עוברות פירוק על ידי החיידקים, וכך הופכות לביומסה או לגז הנפלט לאטמוספירה. לאחר מספר שעות מוזרמים השפכים המטוהרים אל אגני שיקוע, ולבסוף חלק מהבוצה הנוצרת כמשקע מוחזרת בסחרור לאגני האוורור, והיתר מסולק כבוצה עודפת.

יש לציין כי היתרון של מכוני טיהור שפכים אינטנסיביים הוא צריכה פחותה של שטח. בשיטה זו ניתן להפיק קולחים באיכות גבוהה, אך החסרונות הם רגישות גבוהה לאיכות השפכים ונוכחות של חומרים רעילים. גם ריכוז החומר האורגני וטמפרטורות הסביבה עשויים לפגוע באיזון האקולוגי וליצור נזקים.

2. מכון טיהור אקסטנסיבי – תהליכים אלו כוללים שימוש בבריכות ייצוב אנאירוביות עם בריכות אאירוביות. תפקיד הבריכות הוא לעזור להתפתחות אצות התורמות חמצן למים, וכך מסייעות לפירוק מיקרוביאלי של המזהמים. היתרונות של השיטה הם כמויות בוצה קטנות, הפעלה פשוטה וחוסר דרישה לכוח אדם מיומן. החסרונות באים לידי ביטוי בעיקר באיכות קולחים נמוכה יחסית.

לסיכום, מכוני טיהור שפכים הם ללא ספק דוגמא מצוינת לאופן בו מופנים משאבים כלכליים ואנושיים לצורך שמירה על הסביבה. יחד עם זאת, יש לזכור כי כמות הפסולת הנוצרת בעולם אינה משאירה מקום לספק לגבי החשיבות של טיהור שפכים, והאופן בו תהליכים אלו ישפיעו על עתידנו.

למידע נוסף בנושא טיהור שפכים לחצו כאן

אודות admin